Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu który nie jest obiektem hotelarsk