Udział gminy w związkach międzygminnych i innych organizacjach