Mapa serwisu

Urząd Miejski w Białym Borze

|---Kontakt

|---Przyjmowanie interesantów

|---Kierownictwo Urzędu

|---Regulamin organizacyjny

|---Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białym Borze na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeńs

|---Struktura organizacyjna

|---Ochrona Danych Osobowych

|---Regulamin pracy

|---Regulamin okresowej oceny pracowników

|---Regulamin służby przygotowawczej

|---Nabór pracowników

      |---Konkurs na stanowisko młodszego referenta świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

      |---Konkurs na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Białym Borze

      |---Konkurs na stanowisko Animatora Obiektów Sportowych - Moje Boisko ORLIK 2012

      |---Konkurs na stanowisko Dyrektora Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji

      |---Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Lokalny Animator Sportu

      |---Nabór na stanowisko księgowość budżetowa

      |---Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w M-GOPS

      |---Nabór na stanowisko Koordynatora Klubu Seniora

      |---Ogłoszenie o naborze instruktorów na szkolenie realizacji w ramach projektu "Ja w internecie"

      |---Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. Księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim

      |---ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie, 78-421 Drzonowo 48A.

      |---Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

      |---Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór kandydatów na stanowisko LOKALNY ANIMATOR SPORTU na obiekcie Moje boisko "Orlik 2012

      |---Nabór kandydatów na stanowisko Lokalny Animator Sportu na obiekcie "Moje Boisko Orlik 2012"

      |---Nabór na wolne stanowisko urzednicze podinpektora ds. administracyjnych i dodatków mieszkaniowych MGOPS w Białym Borze

      |---Nabór na stanowisko głównego ksiegowego w MGOPS

      |---Nabór na stanowisko Kierownika MGOPS

      |---Nabór na stanowisko ds. programów pomocowych i pozyskiwania środków pozabudżetowych

      |---Nabór na stanowisko podatków i opłat

      |---Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze

      |---Burmistrz Białego Boru Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Skoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze z siedzibą Biały Bór ul. Dworcowa 19

      |---Burmistrz Białego Boru ogłasza II konkurs na stanowisko: Animator obiektu sportowego "Orlik"

      |---konkurs na stanowisko "Animator-Moje Boisko ORLIK 2012" w roku 2017

      |---konkurs na stanowisko "Animator-Moje Boisko ORLIK 2012"

      |---Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

      |---Nabór na stanowisko Specjalisty ds. marketingu i organizacji imprez w BCKiR

      |---Wzory dokumentów

|---Kontrole

      |---Udział gminy w kontrolach jednostek podległych

            |---Kontrole - 2012 rok

            |---Kontrole - 2013 rok

            |---Kontrole - 2014 rok

      |---Kontrole wewnętrzne

            |---Kontrole wewnętrzne w jednostkach podległych gminie

                  |---Kontrole - 2014 rok

                  |---Kontrole - 2013 rok

                  |---Kontrole - 2012 rok

                  |---Kontrole - 2011 rok

                  |---Kontrole - 2010 rok

                  |---Kontrole - 2009 rok

                  |---Kontrole - 2008 rok

                  |---Kontrole - 2007 rok

                  |---Kontrole - 2005/2006 rok

            |---Kontrole wewnętrzne w Urzędzie Miejskim w Białym Borze

                  |---Kontrole - 2007 rok

                  |---Kontrole - 2008 rok

                  |---Kontrole - 2009 rok

                  |---Kontrole - 2010 rok

                  |---Kontrole - 2011 rok

                  |---Kontrole - 2012 rok

                  |---Kontrole - 2013 rok

      |---Kontrole zewnętrzne

            |---Kontrole - 2008 rok

            |---Kontrole - 2009 rok

            |---Kontrole - 2010 rok

            |---Kontrole - 2011 rok

            |---Kontrole - 2012 rok

            |---Kontrole - 2013 rok

            |---Kontrole - 2017 rok

            |---Kontrole - 2016 rok

            |---Kontrole - 2015 rok

            |---Kontrole - 2014 rok

|---Rejestry

|---Rejestr instytucji kultury

|---Elektroniczna Skrzynka Podawcza

|---Konta bankowe

|---Udostępnienie informacji publicznej

|---Komunikacja w języku migowym

|---Pomoc prawna

Organa

|---Burmistrz Białego Boru

      |---Burmistrz Białego Boru

      |---Burmistrzowie Białego Boru - historia zmian

|---Rada Miejska

      |---Retransmisje z Sesji Rady Miejskiej

            |---Głosowania z poszczególnych sesji

                  |---V sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

                  |---IV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

                  |---III sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

                  |---II sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

                  |---I sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

      |---Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Białym Borze

      |---Interpelacje 2018-2023

            |---Odpowiedzi na interpelacje

            |---Interpelacje Radnych

      |---Dyżury w sprawie skarg i Wniosków

      |---Odpowiedzi na interpelacje

      |---Protokoły z sesji kadencja 2018-2023

      |---Protokoły z sesji kadencja 2014-2018

      |---Protokoły z sesji kadencja 2010-2014

      |---Komisje Rady Miejskiej

            |---Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

            |---Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego

            |---Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska

            |---Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki

            |---Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

            |---Komisja Rewizyjna

      |---Skład Rady Miejskiej w Białym Borze

|---Wykaz Gminnych Jednostek Budżetowych

      |---Instytucje Kultury

      |---Jednostki Budżetowe

|---Udział gminy w związkach międzygminnych i innych organizacjach

      |---Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

      |---Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka PARTERSTWO DRAWY w Szczecinku

      |---Środkowopomorska Grupa Działania

      |---Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

      |---Związek Miast Polskich

      |---Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Druki do pobrania

      |---Archiwum oświadczeń majątkowych

      |---Oświadczenia majątkowe składane w 2013 r.

            |---Rada Miejska

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Pracownicy jednostek podległych Gminie

      |---Oświadczenia majątkowe składane w 2019 r.

            |---Radni Rady Miejskiej w Białym Borze

      |---Oświadczenia majątkowe radnych złożone w terminie 30 dni od złożenia ślubowania kadencja 2018-2023

      |---Oświadczenia majątkowe radnych złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji

      |---Oświadczenia majątkowe składane w 2018 r.

      |---Oświadczenia majątkowe składane w 2017 r.

            |---Kierownicy i pracownicy jednostek podległch

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Radni Rady Miejskiej w Białym Borze

      |---Oświadczenia majątkowe składane w 2016 r.

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Radni Rady Miejskiej w Białym Borze

            |---Kierownicy i pracownicy jednostek podległych

      |---Oświadczenia majątkowe składane w 2015 r.

            |---Radni Rady Miejskiej w Białym Borze

            |---Kierownicy i pracownicy jednostek podległych

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

      |---Oświadczenia majątkowe składane w 2014 r.

            |---Kierownicy i pracownicy jednostek podległych

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Oświadczenia majątkowe radnych złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

            |---Oświadczenia majątkowe na koniec VI kadencji

                  |---Radni Rady Miejskiej w Białym Borze

            |---Radni Rady Miejskiej

|---Lustracja

      |---Ustawa lustracyjna

|---Vademecum statystyczne

      |---Vademecum statystyczne województwa zachodniopomorskiego

      |---Vademecum statystyczne powiatu szczecineckiego

      |---Vademecum statystyczne gminy Biały Bór

Prawo lokalne

|---Statut Gminy

|---Uchwały Rady Miejskiej

      |---Kadencja 2002-2006

            |---42 sesja Rady Miejskiej z dnia 26.10.2006

            |---41 sesja Rady Miejskiej z dnia 09.10.2006

            |---40 sesja Rady Miejskiej z dnia 07.09.2006

            |---39 sesja Rady Miejskiej z dnia 27.06.2006

            |---38 sesja Rady Miejskiej z dnia 20.05.2006

            |---37 sesja Rady Miejskiej z dnia 28.04.2006

            |---36 sesja Rady Miejskiej z dnia 28.02.2006

            |---35 sesja Rady Miejskiej z dnia 29.12.2005

            |---34 sesja Rady Miejskiej z dnia 25.11.2005

            |---33 sesja Rady Miejskiej z dnia 04.11.2005

            |---32 sesja Rady Miejskiej z dnia 16.09.2005

            |---31 sesja Rady Miejskiej z dnia 14.07.2005

            |---30 sesja Rady Miejskiej z dnia 23.06.2005

            |---29 sesja Rady Miejskiej z dnia 08.06.2005

            |---28 sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2005

            |---27 sesja Rady Miejskiej z dnia 23.03.2005

            |---26 sesja Rady Miejskiej z dnia 15.02.2005

            |---25 sesja Rady Miejskiej z dnia 20.01.2005

            |---24 sesja Rady Miejskiej z dnia 30.12.2004

            |---23 sesja Rady Miejskiej z dnia 25.11.2004

            |---22 sesja Rady Miejskiej z dnia 29.09.2004

            |---21 sesja Rady Miejskiej z dnia 31.08.2004

            |---20 sesja Rady Miejskiej z dnia 26.06.2004

            |---19 sesja Rady Miejskiej z dnia 04.06.2004

            |---18 sesja Rady Miejskiej z dnia 31.05.2004

            |---17 sesja Rady Miejskiej z dnia 24.04.2004

            |---16 sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2004

            |---15 sesja Rady Miejskiej z dnia 30.01.2004

            |---14 sesja Rady Miejskiej z dnia 30.12.2003

            |---13 sesja Rady Miejskiej z dnia 03.12.2003

            |---12 sesja Rady Miejskiej z dnia 30.10.2003

            |---11 sesja Rady Miejskiej z dnia 24.09.2003

            |---10 sesja Rady Miejskiej z dnia 12.09.2003

            |---9 sesja Rady Miejskiej z dnia 29.07.2003

            |---8 sesja Rady Miejskiej z dnia 26.06.2003

            |---7 sesja Rady Miejskiej z dnia 25.04.2003

            |---6 sesja Rady Miejskiej z dnia 15.04.2003

            |---5 sesja Rady Miejskiej z dnia 14.03.2003

            |---4 sesja Rady Miejskiej z dnia 30.01.2003

            |---3 sesja Rady Miejskiej z dnia 19.12.2002

            |---2 sesja Rady Miejskiej z dnia 04.12.2002

            |---1 sesja Rady Miejskiej z dnia 19.11.2002

      |---Kadencja 2006-2010

            |---50 sesja Rady Miejskiej - 10 listopada 2010

            |---49 sesja Rady Miejskiej - października 2010

            |---48 sesja Rady Miejskiej - 6 października 2010 r

            |---47 sesja Rady Miejskiej - 16 września 2010 r

            |---46 sesja Rady Miejskiej - 29 czerwca 2010 r

            |---45 sesja Rady Miejskiej - 8 czerwca 2010 r

            |---44 sesja Rady Miejskiej - 29 kwietnia 2010 r

            |---43 sesja Rady Miejskiej - 23 kwietnia 2010 r

            |---42 sesja Rady Miejskiej - 15 kwietnia 2010 r

            |---41 sesja Rady Miejskiej - 18 marca 2010 r

            |---40 sesja Rady Miejskiej - 4 lutego 2010 r

            |---39 sesja Rady Miejskiej - 30 grudnia 2009 r

            |---38 sesja Rady Miejskiej - 11 grudnia 2009 r

            |---37 sesja Rady Miejskiej - 5 listopada 2009 r

            |---36 sesja Rady Miejskiej - 25 września 2009 r

            |---35 sesja Rady Miejskiej - 11 września 2009 r

            |---34 sesja Rady Miejskiej - 28 lipca 2009 r

            |---33 sesja Rady Miejskiej -17 czerwca 2009 r

            |---32 sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2009 r

            |---31 sesja Rady Miejskiej - 2 kwietnia 2009 r

            |---30 sesja Rady Miejskiej - 26 marca 2009 r

            |---29 sesja Rady Miejskiej - 20 lutego 2009 r

            |---28 sesja Rady Miejskiej - 29 stycznia 2009 r

            |---27 sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2008 r

            |---26 sesja Rady Miejskiej - 19 grudnia 2008 r

            |---25 sesja Rady Miejskiej - 19 listopada 2008 r

            |---24 sesja Rady Miejskiej - 29 października 2008 r

            |---23 sesja Rady Miejskiej - 24 września 2008 r

            |---22 sesja Rady Miejskiej - 22 lipca 2008 r

            |---21 sesja Rady Miejskiej - 20 czerwca 2008 r

            |---20 sesja Rady Miejskiej - 29 maja 2008 r

            |---19 sesja Rady Miejskiej - 29 kwietnia 2008 r

            |---18 sesja Rady Miejskiej - 31 marca 2008 r

            |---17 sesja Rady Miejskiej -14 lutego 2008 r

            |---16 sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2007 r

            |---15 sesja Rady Miejskiej - 19 grudnia 2007 r

            |---14 sesja Rady Miejskiej - 29 listopada 2007 r

            |---13 sesja Rady Miejskiej - 23 października 2007

            |---12 sesja Rady Miejskiej - 27 września 2007 r

            |---11 sesja Rady Miejskiej - 7 sierpnia 2007 r

            |---10 sesja Rady Miejskiej - 11 lipca 2007 r

            |---9 sesja Rady Miejskiej - 30 maja 2007 r

            |---8 sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2007 r

            |---7 sesja Rady Miejskiej - 25 kwietnia 2007 r

            |---6 sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2007 r

            |---5 sesja Rady Miejskiej - 31 stycznia 2007 r

            |---4 sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2006 r

            |---3 sesja Rady Miejskiej - 15 grudnia 2006 r

            |---2 sesja Rady Miejskiej - 6 grudnia 2006 r

            |---1 sesja Rady Miejskiej - 24 listopada 2006 r

      |---Kadencja 2010-2014

            |---50 sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 13 listopada 2014 r.

            |---49 sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 10 września 2014 r.

            |---48 sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 27 sierpnia 2014 r.

            |---47 sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 29 lipca 2014 r.

            |--- 46 sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 11 lipca 2014 r.

            |--- 45 sesja Rady Miejskiej w Białym Borze- 30 czerwca 2014 r.

            |--- 44 sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 9 maja 2014 r.

            |---43 sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 23 kwietnia 2014 r.

            |---42 sesja Rady Miejskiej - 31 marca 2014 r

            |---41 sesja Rady Miejskiej - 12 marca 2014 r

            |---40 sesja Rady Miejskiej - 30 stycznia 2014 r

            |---39 sesja Rady Miejskiej - 30 grudnia 2013 r

            |---38 sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2013 r

            |---37 sesja Rady Miejskiej - 30 października 2013 r

            |---36 sesja Rady Miejskiej - 25 września 2013r

            |---35 sesja Rady Miejskiej - z dnia 19 sierpnia 2013 r

            |---34 sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2013r

            |---33 sesja Rady Miejskiej -11 czerwca 2013r

            |---32 sesja Rady Miejskiej - 20 maja 2013r

            |---31 sesja Rady Miejskiej - 10 maja 2013r

            |---30 sesja Rady Miejskiej - 18 kwietnia 2013r

            |---29 sesja Rady Miejskiej - 5 kwietnia 2013r

            |---28 sesja Rady Miejskiej - 28 marca 2013r

            |---27 sesja Rady Miejskiej - 22 lutego 2013r

            |---26 sesja Rady Miejskiej - 4 lutego 2013r

            |---25 sesja Rady Miejskiej - 31 grudnia 2012r

            |---24 sesja Rady Miejskiej - 14 grudnia 2012r

            |---23 sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2012r

            |---22 sesja Rady Miejskiej - 31 października 2012r

            |---21 sesja Rady Miejskiej - 25 września 2012r

            |---20 sesja Rady Miejskiej - 27 czerwca 2012r

            |---19 sesja Rady Miejskiej - 31 maja 2012r

            |---18 sesja Rady Miejskiej - 3 kwietnia 2012r

            |---17 sesja Rady Miejskiej - 13 marca 2012r

            |---16 sesja Rady Miejskiej - 24 lutego 2012r

            |---15 sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2011r

            |---14 sesja Rady Miejskiej - 5 grudnia 2011r

            |---13 sesja Rady Miejskiej - 26 października 2011

            |---12 sesja Rady Miejskiej - 29 września 2011r

            |---11 sesja Rady Miejskiej - 14 września 2011r

            |---10 sesja Rady Miejskiej - 01 sierpnia 2011r

            |---9 sesja Rady Miejskiej - 29 czerwca 2011r

            |---8 sesja Rady Miejskiej - 26 maja 2011r

            |---7 sesja Rady Miejskiej - 28 kwietnia 2011r

            |---6 sesja Rady Miejskiej - 14 kwietnia 2011

            |---5 sesja Rady Miejskiej - 30 marca 2011r

            |---4 sesja Rady Miejskiej - 14 lutego 2011r

            |---3 sesja Rady Miejskiej - 30 grudnia 2010r

            |---2 sesja Rady Miejskiej - 17 grudnia 2010r

            |---1 sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2010

      |---Kadencja 2018-2023

            |---V sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 25 lutego 2019 r.

            |--- IV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 30 stycznia 2019 r.

            |---III sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 31 grudnia 2018 r.

            |---II sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 30 listopada 2018 r.

            |---I sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 19 listopada 2018 r.

      |---Kadencja 2014-2018

            |---XLIV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 26 października 2018 r.

            |---XLIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 14 września 2018 r.

            |--- XLII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 24 sierpnia 2018 r.

            |---XLI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 20 czerwca 2018 r.

            |---XL sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 18 maja 2018 r.

            |---XXXIX sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 26 kwietnia 2018 r.

            |---XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze -6 kwietnia 2018 r.

            |---XXXVII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze -7 marca 2018 r.

            |---XXXVI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze -8 lutego 2018 r.

            |---XXXV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze -29 grudnia 2017 r.

            |---XXXIV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 listopada 2017 r.

            |---XXXIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 7 listopada 2017 r.

            |---XXXII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 września 2017 r.

            |---XXXI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 20 czerwca 2017 r.

            |---XXX sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 maja 2017 r.

            |---XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 kwietnia 2017 r.

            |---XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2017 r.

            |---XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2017 r.

            |---XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 6 marca 2017 r.

            |--- XXV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 16 lutego 2017 r.

            |---XXIV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 2 lutego 2017 r.

            |--- XXIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 grudnia 2016 r.

            |---XXII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 12 grudnia 2016 r.

            |---XXI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 5 grudnia 2016 r.

            |---XX sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 7 listopada 2016 r.

            |---XIX sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 10 października 2016 r.

            |---XVIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 sierpnia 2016 r.

            |---XVII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 22 czerwca 2016 r.

            |---XVI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 maja 2016 r.

            |---XV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 9 maja 2016 r.

            |--- XIV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 31 marca 2016 r.

            |---XIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 29 lutego 2016 r.

            |--- XII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 29 stycznia 2016 r.

            |---XI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 30 grudnia 2015 r.

            |---X sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 23listopada 2015 r.

            |---IX sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 30 września 2015 r.

            |---VIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 29 lipca 2015 r.

            |---VII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 25 czerwca 2015 r.

            |--- VI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 31 marca 2015 r.

            |---V sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 9 marca 2015 r.

            |---IV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 4 lutego 2015 r.

            |---III sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 30 grudnia 2014 r.

            |---II sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 8 grudnia 2014 r.

            |---I sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 1 grudnia 2014 r.

|---Zarządzenia Burmistrza

      |---Zarządzenia 1991 r.

      |---Zarządzenia 1992 r.

      |---Zarządzenia 1993 r.

      |---Zarządzenia 1994 r.

      |---Zarządzenia 1995 r.

      |---Zarządzenia 1996 r.

      |---Zarządzenia 1997 r.

      |---Zarządzenia 1998 r.

      |---Zarządzenia 1999 r.

      |---Zarządzenia 2000 r.

      |---Zarządzenia 2001 r.

      |---Zarządzenia 2002 r.

      |---Zarządzenia 2003 r.

      |---Zarządzenia 2004 r.

      |---Zarządzenia 2005 r.

      |---Zarządzenia 2006 r.

      |---Zarządzenia 2007 r.

      |---Zarządzenia 2008 r.

      |---Zarządzenia 2009 r.

      |---Zarządzenia 2010 r.

      |---Zarządzenia 2011 r.

      |---Zarządzenia 2012 r.

      |---Zarzędzenia 2013 r.

      |---Zarządzenia 2019r.

      |---Zarządzenia 2018r.

      |---Zarządzenia 2017r

      |---Zarządzenia 2016 r

      |---Zarządzenia 2015 r.

      |---Zarządzenia 2014 r.

|---Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego

|---Strategie i Plany Rozwoju

|---Regulaminy

      |---Regulamin programu \"odpracuj swój dług\"

      |---Regulaminy dofinansowania

      |---Regulaminy porządkowe

|---Konsultacje Społeczne

      |---Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie gminy Biały Bór

      |---Konsultacje społeczne Programu na rzecz aktywizacji mieszkańców w gminie Biały Bór na lata 2014-2020

      |---Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw Gminy Biały Bór

      |---Konsultacje społeczne w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/397/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biały Bór

      |---Konsultacje społeczne dot. przyjęcia projektu uchwału Rady Miejskiej w Białym Borze w spr. przyjęcia Programu Rozwoju Rechabilitacji w gminie Biały Bór na 2019 rok

      |---Konsultacje społeczne w sprawie zprojektu regulaminu korzystania z cmentarzy koumalnych znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór

      |---Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór

      |---Konsultacje społeczne w spr. przyjęcia projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

      |---Konsultacje społeczne przyjęcia projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biały Bór na lata 2019-2021

      |---Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok?

      |---KONSULTACJE społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2019r".

      |---Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Biały Bór na lata 2019 - 2025

      |---Konsultacje w sprawie zaopiniowania projektu Uchwał Rady Miejskiej w Białym Borze w spr. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Biały Bór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Bór

      |---W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór.

      |---Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.

      |---Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2018 rok.

      |---Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania "Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok"

      |---Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2018r.?

      |---Konsultacje społeczne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

      |---Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Biały Bór

      |---KONSULTACJE społeczne dot. projektu Panu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

      |---KONSULTACJE społeczne w sprawie wpisu kąpieliska nad jeziorem Łobez do wykazu kąpielisk na 2017r.

      |---Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulic: Armii Czerwonej, Żymierskiego

      |---Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biały Bór na 2017 r.

      |---Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Biały Bór na lata 2017-2022

      |---Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2017 rok

      |---Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Biały Bór w 2017r

      |---Konsultacje społeczne nowego statutu sołectw gminy Biały Bór

      |---konsultacje społeczne w sprawie projektu "Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na rok 2016".

      |---KONSULTACJE społeczne w sprawie projektu uchwały o wpisie kapieliska śródlądowego w Białym Borze do rejestru kąpielisk

      |---Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ...

      |---KONSULTACJE społeczne w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór

      |---Konsultacje społeczne Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Biały Bór

      |--- Konsultacjie społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2016 r.

      |---Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie Programu zwalczania barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) na terenie gminy Biały Bór.

      |---Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) z terenu gminy Biały Bór.

      |---Konsultacje społeczne w spr. projektu Regulaminu funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Biały Bór

      |---KONSULTACJE społeczne w sprawie przyjecia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór

      |---KONSULTACJE społeczne w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowywania tych odpadów

      |---PROJEKT uchwały RM w Białym Borze w sprawie wpisu kąpieliska w Białym Borze do rejestru kąpielisk

      |---Program Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2015 rok

      |---Programu na rzecz aktywizacji seniorów w Gminie Biały Bór na lata 2015-2020

      |---Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu \"?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015?.

      |---Burmistrz Białego Boru ogłasza konsultacje społeczne projektu \"Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

      |---Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przyjęcia \"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2015 rok.

      |---Konsultacje społeczne w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

      |---Konsultacje społeczne zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Biały Bór

      |---Konsultacje Społeczne Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Biały Bór na lata 2014-2020

      |---Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór

      |---Konsultacje społeczne uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Biały Bór na lata 2014-2018

|---Badania opinii publicznej

      |---Badanie ankietowe opinii mieszkańców w zakresie tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Biały Bór na lata 2014-2020

      |---Badanie ankietowe w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków na terenie gminy Biały Bór

      |---Badania ankietowe na potrzeby Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy (LIJW) skierowane do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych

      |---Sondażowe badanie opinii mieszkańców gminy Biały Bór - sołectw: Biała, Biskupice, Drzonwo, Przybrda, Stepień oraz Świerszczewo dotyczące projektów podnoszących jakość życia mieszkańców w związku z planowaną budową farmy wiatrowej

      |---Sondażowe badanie opinii mieszkańców ul. Armii Czerwonej w zakresie zmiany nazwy ulicy oraz wprowadzenia jednokierunkowego ruchu kołowego

|---Podatki, opłaty, taryfy

      |---Podatki w 2019 roku

            |---Podatek od nieruchomości

            |---Podatek leśny

            |---Podatek rolny

            |---Podatek od środków transportowych

      |---Podatki w 2018 roku

      |---Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Biały Bór

      |---Podatki w 2017 roku

            |---Podatek od środków transportowych

            |---Podatek leśny

                  |---Osoby fizyczne - druki

                  |---Osoby prawne - druki

            |---Podatek rolny

                  |---Osoby fizyczne - druki

                  |---Osoby prawne - druki

            |---Podatek od nieruchomości

                  |---Osoby fizyczne - druki

                  |---Osoby prawne - druki

      |---Podatki w 2016 roku

            |---Podatek od środków transportowych

                  |---Druki obowiązujące w 2016r.

            |---Podatek leśny

                  |---Druki obowiązujące w 2016r. - osoby fizyczne

                  |---Druki obowiązujące w 2016r. - osoby prawne

            |---Podatek rolny

                  |---Druki obowiązujące w 2016r. - osoby fizyczne

                  |---Druki obowiązujące w 2016r. - osoby prawne

            |---Podatek od nieruchomości

                  |---Druki obowiązujące w 2016r. - osoby fizyczne

                  |---Druki obowiązujące w 2016r. - osoby prawne

      |---Podatki w 2015 roku

            |---Podatek leśny 2015

                  |---Druki na podatek leśny - osoby fizyczne

                  |---Druki na podatek leśny - osoby prawne

            |---Podatek rolny 2015

                  |---Druki na podatek rolny - osoby fizyczne

                  |---Druki na podatek rolny - osoby prawne

            |---Podatek od środków transportowych 2015

                  |---ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1/A (4)

                  |---DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 (4)

            |---Podatek od nieruchomości 2015

                  |---Druki na podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

                  |---Druki na podatek od nieruchomości - osoby prawne

      |---Druki podatkowe obowiazujące w 2014 roku

            |---Podatek od środków transportowych

            |---Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

            |---Podatek rolny

                  |---Druki dla osób fizycznych

                  |---Druki dla osób prawnych

            |---Podatek od nieruchomości

                  |---Druki dla osób prawnych

                  |---Druki dla osób fizycznych

            |---Podatek leśny

                  |---Druki dla osób fizycznych

                  |---Druki dla osób prawnych

Budżet Gminy

|---Budżet

      |---Budżet 2019 rok

            |---Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2036

            |---Budżet gminy na 2019 rok

      |---Budżet 2018 rok

            |---Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2036

            |---Budżet Gminy na 2018 r.

      |---Budżet 2017 rok

            |---Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biały Bór na lata 2017-2040

            |---Budżet Gminy Biały Bór na 2017 rok

      |---Budżet 2016 rok

            |---Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2023

            |---Budżet Gminy Biały Bór 2016 rok

      |---Budżet 2015 rok

            |---Wieloletnia prognoza finansowa Gmina Biały Bór na lata 2015-2023

      |---Budżet 2014 rok

            |---WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2023

            |---BUDŻET GMINY BIAŁY BÓR NA 2014 ROK

|---Opinie RIO

|---Sprawozdania RB

      |---Sprawozdania za 2018 rok

            |---Sprawozdania za IV kwartał 2018r.

            |---Sprawozdania za III kwartał 2018r.

            |---Sprawozdania za II kwartał 2018r.

            |---Sprawozdania za I kwartał 2018r.

      |---Sprawozdania za 2017 rok

            |---Sprawozdania za IV kwartał 2017r.

            |---Sprawozdania za III kwartał 2017r.

            |---Sprawozdania za II kwartał 2017r.

            |---Sprawozdania za I kwartał 2017r.

      |---Sprawozdania za 2016 rok

            |---Sprawozdania za IV kwartał 2016r.

            |---Sprawozdania za III kwartał 2016r.

            |---Sprawozdania za II kwartał 2016r.

            |---Sprawozdania za I kwartał 2016r.

      |---Sprawozdania za 2015 rok

            |---Sprawozdania za IV kw. 2015r.

            |---Sprawozdania za III kw. 2015r.

            |---Sprawozdania za II kwartał 2015r.

            |---Sprawozdania za I kwartał 2015r.

      |---Sprawozdania za 2014 rok

            |---Sprawozdania za IV kwartał 2014r.

            |---Sprawozdania za III kwartał 2014r.

            |---Sprawozdania za II kwartał 2014r.

            |---Sprawozdania za I kwartał 2014

      |---Sprawozdania za 2013 rok

            |---Sprawozdania IV kwartał 2013

            |---Sprawozdania za III kwartał 2013

            |---Sprawozdania za II kwartał 2013

            |---Sprawozdania za I kwartał 2013

|---Sprawozdania roczne z wykonania budżetu

      |---Sprawozdania półroczne z wykonania budżetu gminy Biały Bór

      |---Sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy Biały Bór

            |---Sprawozdanie roczne za 2017 rok

            |---Sprawozdanie roczne za 2016 r.

            |---Sprawozdanie roczne za 2015 rok

            |---Sprawozdanie roczne za 2014 rok

|---Informacje na podstawie art.37 ustawy o finansach publicznych

      |---Informacja Publiczna 2018

      |---INFORMACJA PUBLICZNA ZA 2017 ROK

      |---INFORMACJA PUBLICZNA ZA 2016 ROK

      |---INFORMACJA PUBLICZNA ZA 2015 ROK

      |---INFORMACJA PUBLICZNA ZA 2014 ROK

            |---Informacja o dokonanych przez Burmistrza Białego Boru umorzeniach płatności należności cywilnoprawnych w 2014 r.

            |---Informacja publiczna zgodnie z art. 37 ust.1 pkt. 2 lit.a-e

            |---Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

            |---Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

                  |---Pomoc publiczna w zakresie podatków lub opłat w 2014 roku

      |---INFORMACJA PUBLICZNA ZA 2013 ROK

|---Majątek publiczny

      |---Informacja o stanie mienia

Nieruchomości gminne

|---Oferty inwestycyjne

      |---Góra Piachu

      |---Kompleks mieszkaniowo-usługowy w Białym Borze ul. Brzeźnicka

      |---Działki budowlane w Kalisce

      |---Działki budowlane w Dołgim

      |---Kompleks działek inwestycyjnych w Białym Borze ul. Szczecinecka

      |---Działki po byłym zakładzie \"KRUSZBET\"

      |---Kompleks działek inwestycyjnych Biały Bór/Kaliska

      |---Atrakcyjna działka inwestycyjna w Białym Borze ul. Dworcowa

|---Przetargi na zbycie nieruchomości

      |---V przetarg na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę położonych w obrębie Kaliska

      |---I przetarg na sprzedaż działek rolnych położonych na terenie Gminy Biały Bór

      |---IV przetarg na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę położonych w obrębie Kaliska

      |---II przetarg na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę położonych w obrębie Kaliska

      |---I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki rolnej położonej w obrębie Stepień Gmina Biały Bór

      |---I przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrebie 03 m. Biały Bór

      |---I przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych przy ul. Akacjowej w Białym Borze

      |---II przetarg na sprzedaż działki nr 3/16 obręb 07 m. Biały Bór, ul. Człuchowska

      |---I przetarg na sprzedaż działki nr 277/2 obręb 04 m. Biały Bór

      |---Burmistrz Białego Boru ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Samochodu ciężarowego marki Citroen Berlingo

      |---Burmistrz Białego Boru ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Samochodu osobowego marki Peugeot Partner Tepee - samochód uszkodzony po kolizji

      |---III przetarg na sprzedaż działek budowalnych położonych w obrebie Kaliska

      |---III przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych w Białym Borze przy ul. C.K. Norwida

      |---I przetarg na sprzedaż działki nr 3/16 obręb 07 m. Biały Bór

      |---I przetarg na dzierżawę części dziłaki nr 30/4 na cele ogrodniczo-warzywne

      |---II przetarg na sprzedaż działek budowalnych położonych w obrebie Kaliska

      |---I przetarg na dzierżawę części dziłaki nr 134/4 na cele ogrodniczo-warzywne

      |---II przetarg na sprzedaż działek budowalnych przy ul. C.K. Norwida w Białym Borze

      |---I przetarg na sprzedaż działki nr 40/34 położonej przy ul. Dworcowej w Białym Borze

      |---I przetarg na dzierżawę kotłowni osiedlowej położonej przy ul. Dworcowej w Białym Borze

      |---I przetarg na sprzedaż działek budowalnych położonych przy ul. C.K. Norwida w Białym Borze

      |---Burmistrz Białego Boru ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Ciągnika rolniczego marki URSUS model C-360-3P

      |---II przetarg na sprzedaż dz. nr 12 obręb 07 m. Biały Bór

      |---I przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 005 (STAR)

      |---I przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie Kaliska

      |---I przetarg na sprzedaż dz. nr 12 obręb 07 m. Biały Bór

      |---I przetarg na sprzedaż dz. nr 198/304 m. Dołgie obręb Drzonowo

      |---II przetarg na sprzedaż dz. nr 198/329 m. Dołgie obręb Drzonowo

      |---IV przetarg na sprzedaż działek budowlanych połozonych w obrebie Kaliska Gm. Biały Bór

      |---Przetarg na sprzedaż sprzętu wodnego z OW "Na plaży"

      |---Przetarg na dzierżawę nieruchomości OW "Na plaży"

      |---I przetarg na sprzedaż dz. nr 198/350 m. Dołgie obreb Drzonowo

      |---I przetarg na sprzedaż dz. nr 31/5 obreb 08 m. Biały Bór, ul. Brzeźnicka

      |---III przetarg na sprzedaż działek budowlanych połozonych w obrebie Kaliska Gm. Biały Bór

      |---I przetarg na sprzedaż dz. nr 427/2 obręb Biskupice m. Linowo

      |---V przetarg na sprzedaż dz. nr 9/2 obręb 08 m. Biały Bór, 375/4 i 375/7 obręb Kaliska

      |---II przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie Kaliska Gm. Biały Bór

      |---II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Dołgie obręb Drzonowo

      |---I przetarg na sprzedaż dz. nr 198/329 obreb Drzonowo m. Dołgie - na cele zabudowy usługowej

      |---I przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrebie Kaliska Gm. Biały Bór

      |---II przetarg na sprzedaż nieruchomości budowlanych przy ul. Lipowej

      |---II przetarg na sprzedaż nieruchomości budowlanych przy ul. Akacjowej

      |---IV przetarg na sprzedaż dz. nr 9/2 obręb 08 m. Biały Bór, 375/4 i 375/7 obręb Kaliska

      |---I przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Dołgie obręb Drzonowo

      |---I przetarg na sprzedaz nieruchomości przy ul. Lipowej

      |---I przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Akacjowej

      |---III przetarg na sprzedaż działek 9/2 ob. 08, 375/4 i 375/7 ob. Kaliska

      |---IV przetrag na sprzedaż działek budowlanych połozonych w obrebie Kaliska Gmina Biały Bór

      |---I przetarg na sprzedaż działki nr 40/34 obręb 03 m. Biały Bór

      |---III przetarg na sprzedaż działki nr 132/3 obręb Grabowo

      |---II pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości dz. nr 9/2 obreb 08, 375/4 i 375/7 obręb Kaliska

      |---III ustny przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie Kaliska

      |---II ustny przetarg na sprzedaż działki nr 132/3 obręb Grabowo

      |---Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę części dz. nr 67/4 obreb 03 m. Biały Bór

      |---Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę części działki nr 134/4 obręb 03 m. Biały Bór

      |---I przetarg na sprzedaż nieruchomości dz. nr 9/2 obręb 08, 375/4 i 375/7 obręb Kaliska Gmina Biały Bór

      |---I przetarg na sprzedaż dz. nr 132/3 obręb Grabowo

      |---V przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Dołgie obręb Drzonowo

      |---II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Kaliska

      |---III przetarg na sprzedaż dz. nr 170/11 obręb Kołtki

      |---I przetarg na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Kaliska

      |---I przetarg na dzierżawę części dz. nr 30/4 obręb 03 m. Biały Bór

      |---I przetarg na sprzedaż działki nr 274 obręb Grabowo

      |---II przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego

      |---II przetarg na sprzedaż działki nr 170/11 obręb Kołtki

      |---IV przetarg na sprzedaż działek przezanczonych pod zabudowę jednorodzinną połozonych w m. Dołgie obręb Drzonowo

      |---I przetarg na dzierżawę gruntu na cele ogrodniczo-warzywne

      |---I przetarg na sprzedaż działek rolnych w obrębie Kołtki

      |---I przetarg pisemny na sprzedaż samochodu strażackiego

      |---III przetarg na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną położonych w m. Dołgie obręb Drzonowo

      |---I przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w m. Dołgie obręb Drzonowo z dnia 27 marca 2015 r.

      |---I przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie Drzonowo z dnia 27.02.2015 r.

      |---II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Sądowej 5/4 w Białym Borze

      |---VIII przetarg na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Kaliska

      |---IV przetarg na sprzedaż działek rolnych połozonych w obrębie Stepień

      |---II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Dołgie Gmina Biały Bór

      |---II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sądowej 5/4 w Białym Borze

      |---VII przetarg na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę położonych w obrębie Kaliska

      |---I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z wyłącznym prawem jej dzierżawy przez Gminę Biały Bór

      |---III przetarg na sprzedaż działek rolnych połozonych w obrębie Stepień

      |---I przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Dołgie

      |---I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Sądowa 5/4 Biały Bór

      |---I przetarg na sprzedaż zbiorników po oleju opałowym

      |---VI przetarg na sprzedaż działek przezanczonych pod zabudowę położonych w obrębie Kaliska

      |---II przetarg działki rolne obręb Stepień

      |---II przetarg na działkę nr 4/8 obręb 09 m.Biały Bór

|---Wykaz nieruchomości przezaczonych do zbycia lub dzierżawy

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 37/2019

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 16/2019

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 116/2018

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 113/2018

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 104/2018

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 102/2018

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 78/2018

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 65/2018

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 57/2018

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 49/2018

      |---Sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 38/2018

      |---Dzierżawa baru na plaży 2018

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 22/2018

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 15/2018

            |---Zarządzenie nr 15/2018 wraz z wykazem

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 14/2018

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 13/2018

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 103/2017

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 99/2017

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 98/2017

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 73/2017

      |---Wykaz- załącznik do Zarządzenia nr 72/2017

      |---Wykaz - załącznik do Zarządzenia nr 65/2017 i 66/2017

      |---Wykaz - nieruchomość do nieodpłatnego nabycia na mienie Gminy Biały Bór

      |---Wykaz załącznik do zarządzenia nr 37/2017

      |---Wykaz załącznik do zarządzenia nr 36/2017

      |---Wykaz załącznik do zarządzenia nr 20/2017

      |---Wykaz załącznik do zarządzenia nr 4/2017 r.

      |---Wykaz załącznik do zarządzenia nr 3/2017 r.

      |---Wykaz załącznik do zarządzenia nr 2/2017 r.

      |---Wykaz załącznik do Zarządzenia nr 78/2016

      |---Wykaz załącznik do zarządzenia nr 51/2016

      |---Wykaz załącznik do zarządzenia nr 50/2016

      |---Wykaz załącznik do Zarządzenia nr 48/2016

      |---Wykaz załącznik do Zarządzenia nr 43/2016

      |---Wykaz załącznik do Zarządzenia nr 36/2016

      |---Wykaz załącznik do Zarządzenia nr 35/2016

      |---Wykaz załącznik do Zarządzenia nr 34/2016

      |---Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy na poprawę warunków zagospodarowania

      |---Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich

      |---Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

      |---Wykaz lokali mieszkalnych przezanczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

      |---Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Kaliska

      |---Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Grabowo

      |---Wykaz - sprzedaż działek rolnych obręb Kołtki

      |---Wykaz - sprzedaż lokalu na rzecz najemcy

|---Stawki opłat komunalnych

      |---Opłaty za zajęcie pasa gruntu w celu wykonania prac

      |---Opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości

      |---Czynsze za powierzchnie reklamowe i szyldy

      |---Czynsze za najem i dzierżawę lokali użytkowych

      |---Czynsze dzierżawne za grunty

|---Ogłoszenia ANR

      |---Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż gruntów ANR

      |---Wykazy na sprzedaż gruntów ANR

      |---Wykazy na dzierżawę gruntów ANR

      |---Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów ANR

|---Ogłoszenia inne

      |---Ogłoszenie w sprawie komunalizacji dz. nr 6/3 obręb 04 m. Biały Bór oraz dz. nr 68/2 obręb Kazimierz

      |---Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego

      |---Ogłoszenie o sprzedaży zjeżdżalni

      |---Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

      |---Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbiorników po oleju opałowym

|---Mieszkania 500+

Planowanie Przestrzenne

|---Obwieszczenia o postępowaniu

      |---Postepowania 2019

      |---Postępowania 2018

      |---Postępowania 2017

      |---Postępowanie 2016

      |---Postępowanie 2015

      |---Postępowanie 2014

      |---Postępowanie 2013

|---Projekty planów miejscowych

      |---Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy

            |---Projekt MPZ i wyrys ze Studium

            |---prognoza oddziaływania na środowisko

            |---ekofizjografia

      |---Opracowanie planu miejscowego dla m. Trzebiele - projekty Biogazownia

      |---Opracowanie planu miejsowyego - obręby Sępolno Wielkie-Sępolno Małe - projekty taśmociąg

      |---Opracowanie zmiany planu miejscowego kopalnia torfu Biskupice - projekty

      |---Opracowanie planu miejscowego kopalnia Sępolno Małe 2015 - projekty

|---Obowiazujące plany zagospodarowania przestrzennego

      |---PLAN MIEJSCOWY PRZENOŚNIK TASMOWY

|---Studium uwarunkowań

      |---STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA XXIII/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

|---Studium obowiązujące

|---Portal mapowy

|---Portal konsultacji społecznych

|---Zabytki

|---Druki

Ochrona Środowiska, Rolnictwo

|---Informacje odnośnie Ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w Gminach

      |---Nowy Harmonogram wywuzu śmieci - II półrocze 2017 r.

      |---HARMONOGRAMY ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA I PÓŁROCZE 2016r

      |---DECYZJE wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

      |---REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

|---Wykaz danych o środowisku - publczny dostęp

      |---KARTY

            |---KARTY ROK 2019

                  |---Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ? piasków i piasków ze żwirami ?Biskupice?, zlokalizowanego w miejscowości Biskupice (dz. nr 22/1, 23, 24, 685 obr. 0127 Biskupice) gm. Biały Bór, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.

            |---KARTY rok 2016

                  |---Zakup i instalacja nowej linii technologicznej do produkcji prefabrykatów betonowych.

                  |---Budowa dwóch turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową

                  |---Budowa farmy fotowoltaicznej Biały Bór o mocy elektrycznej do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bielica, gmina Biały Bór, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

                  |---Eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego ze złoża SĘPOLNO MAŁE I

                  |---Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SĘPOLNO WIELKIE V

                  |---Wykonanie ziemnego stawu rybnego w m. Biała Gm. Biały Bór

                  |---Rozbudowa drogi leśnej nr 40 w Leśnictwie Zarzewie wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową

            |---KARTY rok 2017

                  |---Wydobycie i przeróbka kopaliny pospolitej ? piasków i żwirów metodą odkrywkowo-wgłębną z nowo udokumentowanego złoża STEPIEŃ III

                  |---Wydobycie i przeróbka kopaliny pospolitej piasków i żwirów metodą odkrywkowo-wgłębną ze złoża KOLBERG

            |---KARTY rok 2018

                  |---Przebudowa drogi powiatowej nr 3578Z Sepolno Wielkie - droga krajowa nr 25 na odcinku 2,7 km

                  |---Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na dz. o nr 75/2, obręb 0134 Kołtki, gm. Biały Bór, woj. zachodniopomorskie, nr projektu: SCZ1301A?.

                  |---Budowa drogi pożarowej nr 17 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwusladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Kamienna, odcinek 5+800 km w przeważającej części gm. Biały Bór

                  |---Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z w m. Drzonowo na odcinku od drogi krajowej 20 do torów kolejowych

                  |---Budowa drogi pożarowej nr 17 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwusladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Biały Bór, odcinek 5+400 km w gm. Biały Bór

|---Wycinka drzew

      |---ZAPROSZENIA do złożenia oferty na dokonanie wycinki drzew będących własnością Gminy Biały Bór

|---Czyste powietrze

|---Informacja o jakości wody

      |---koferencja19.05.2016

|---Wybory do Izb Rolniczych

      |---WYBORY w 2015 roku

|---Zwrot podatku akcyzowego

|---Ogłoszenia

      |---WIOSENNA wystawa ogrodniczo-pszczelarska; TURNIEJ Kół Gospodyń Wiejskich

      |---XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

      |---KONFERENCJA-DEBATA o stanie rolnictwa i łowiectwa w Polsce oraz na terenie środkowopomorskiego

      |---KRUS - IX Ogólnopolski konkus palstyczny dla dzieci "Bezpuiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje"

      |---KONKURS ZACHODNIOPOMORSKI ROLNIK ROKU

      |---INFORMACJE dotyczące występowania WILKA

      |---OPŁATY za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

      |---PRZYDATNOŚĆ wody do kąpieli w kapielisku nad j. Łobez

      |---KONSULTACJE społeczne dor. Strategi zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa województwa zachodniopomorskiego do 2030 r.

      |---KOMUNIKAT w sprawie zasad składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018.

      |---POLSKIE Stowarzyszenie Ochrony Roslin - opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych substancjach niebezpiecznych wykorzystywanaych w rolnictwie

      |---2017 DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE - Barzkowice

      |---XXX Barzkowickie Targi Rolne "Agro Pomerania"

      |---INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczaca rozpoczęcia konsultacji społecznych dokumentów w sprawie ustalenia warunków korzystania wód zlewni Wieprzy

      |---KONFERENCJA nt. Rozwiązywania problemów odorowych w świetle ostatnich osiagnięc naukowych

      |---IX EDYCJA konkursu "Polska wieś - dzidzictwo i przyszłośc"

      |---KAMPANIA przyjmowania wniosków o płatności dla producentów rolnych

      |---I WOJEWÓDZKI KONKURS WIELKANOCNY

      |---KONSULTACJE społeczne dotyczące projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

      |---2017 KONKURS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

      |---PROGRAM Ogólnopolskich Badań Zdrowotnych realizowany przez KRUS

      |---KRUS KONKURS Plastyczny dla dzieci

      |---KRUS KONKURS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

      |---OD 2017 ROKU NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW

      |---WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

      |---RATUJMY PSZCZOŁY

      |---KALENDARZE POLOWAŃ

            |---KALENDARZE POLOWAŃ KŁ "WILK"

            |---KALENDARZE POLOWAŃ KŁ "ODYNIEC-DARŁOWO"

            |---KALENDARZE POLOWAŃ KŁ. PONOWA

            |---KALENDARZE POLOWAŃ KŁ ORZEŁ

      |---KONKURS na Najładniejszy wieniec dożynkowy

      |---JEZIORO SZARE

      |---KAMPANIA zrównoważonego transportu

      |---BEZPIECZNE WAKACJE

      |---HARMONOGRAM wywozy odpadów stałych (śmieci) na I półrocze 2016r.

      |---KONKURS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016

      |--- KONKURS plastyczny dla dzieci "Bezpiecznie na wsi - Niebezpieczne atrakcje w wakacje"

      |---BEZPIECZNA WIEŚ PRZYJAZNA DZIECKU

      |---BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

      |---WNIOSKI o wycenę powstałych szkód w użytkach rolnych związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

      |---KONSULTACJE społeczne dot. prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

      |---BEZPŁATNE SZKOLENIE "EKOMARKA"

      |---SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

            |---KOŁO ŁOWIECKIE " PONOWA"

            |---KOŁO ŁOWIECKIE " DZIK"

      |---WYKAZ kąpielisk na terenie gminy Biały Bór na 2015 rok.

      |---KONSULTACJE społeczne dot. projektu uchwały RM w Białym Borze w sprawie wpisu kąpieliska w Białym Borze do rejestru kąpielisk

      |---PROJEKT ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego

      |---ZAGROŻENIE wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

      |---OBWIESZCZENIE w sprawie Raportu dot. j. Bobęcińskiego

      |---OGŁOSZENIE o planowanej dotacji na zadanie z zakresu usuwania AZBESTU

            |---DOTACJA na 2016 rok do usunięcia AZBESTU

      |---Projekt Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczący zmian aktów w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

      |---Projekt \"Proekologicznie znaczy logicznie\" szkolenia dla MMŚP z województwa zachodniopomorskiego?,

      |---KALENDARZ POLOWAŃ

|---Raporty

|---Program ochrony środowiska

      |---Program zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Biały Bór

      |---Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Biały Bór

      |---Wymagania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Biały Bór

      |---Regulamin utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Biały Bór

      |---Program ochrony środowiska dla gminy Biały Bór

      |---Plan gospodarki odpadami dla gminy Biały Bór

      |---Zasady dofinansowania wykonania lub remontu ujęć wód podziemnych - studni

      |---Regulamin udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Biały Bór

      |---Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór

      |---Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy Biały Bór

|---Decyzje środowiskowe

      |---Decyzje środowiskowe 2018

            |---POSTĘPOWANIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na ?Przebudowie drogi powiatowej nr 3578Z Sępolno Wielkie - droga krajowa nr 25 na odcinku 2,7 km? realizowanego na terenie działek nr 294 obręb ewidencyjny Sępolno Wielkie i nr 349 obręb ewidencyjny Sępolno Małe, gmina Biały Bór, pow. szczecinecki, województwo zachodniopomorskie.

            |---POSTĘPOWANIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na dz. o nr 75/2, obręb 0134 Kołtki, gm. Biały Bór, woj. zachodniopomorskie, nr projektu: SCZ1301A?.

            |---Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie drogi pożarowej nr 21 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwuśladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Kamienna, odcinek 5+800 km w przeważającej części gm. Biały Bór?

            |---POSTĘPOWANIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z w m. Drzonowo na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych?, realizowanego w obszarze nieruchomości działek ewidencyjnych 81/2, 95, 421, 14/2, 406, 14/1, 434/9, 434/14, w obrębie Drzonowo, gm. Biały Bór, powiat Szczecinek.

            |---CAŁOKSZTAŁT postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi pożarowej nr 17 o nawierzchni z płyt JOMB ukladanych dwusladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Biały Bór, położonej w obrębie ewidencyjnym Sepolno Małe, gm. Biały Bór

      |---Decyzje środowiskowe 2017

            |---CAŁOKSZTAŁT postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Wydobyciu i przeróbce kopaliny pospolitej ? piasków i żwirów metodą odkrywkowo-wgłębną z nowo udokumentowanego złoża ?STEPIEN III? w granicach działki 30/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Stepien, gm. Biały Bór

            |---CAŁOKSZTSAŁT postępowani w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Wydobyciu i przeróbce kopaliny pospolitej ? piasków i żwirów metodą odkrywkowo-wgłębną ze złoża ?KOLBERG? w granicach działki nr 168/1 o pow. 8,46 ha?, realizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 168/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór

      |---Decyzje środowiskowe 2016

            |---DOKUMENTACJA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu ziemnego stawu rybnego w m. Biała gm. Biały Bór, na terenie działki nr 126, obr. Biała, gm. Biały Bór.

            |---DOKUMENTACJA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ?Sępolno Wielkie V?, na terenie działek: 189, 190, 191, 192, 193/1, 193/2 . obr. Sępolno Wielkie gm. Biały Bór.

            |---Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: ?Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża SĘPOLNO MAŁE I? zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 4, 6, 9/2, 47, 48, 49, 50/1, 53/5, 53/4, 53/6 obręb Sępolno Małe, w miejscowości Sępolno Małe?, gm. Biały Bór.

            |---Wydanie decyzji środowiskowej dla zadaia pod nazwą: ?Budowa dwóch turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową?, na terenie działki nr 187/11, obręb ewidencyjny Drzonowo gm. Biały Bór, którego inwestorem jest Biuro Targów Bałtyk Bartosz Krawsz, Knyki 32, 78-460 Barwice.

      |---Decyzje środowiskowe 2015

            |---WYDANIE decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: Zbiornikowe systemy bioremediacji (neutralizacji) odpadów, pozostałości przetwórczych produktów ubocznych i ścieków, które zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 8/3 w miejscowości Trzebiele, którego inwestorem jest SALIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale 36-040, ul Tkaczowi 307.

            |---Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : "Budowa obory wolnostojącej dla bydła mlecznego do 200 DJP zlokalizowanej na działkach nr ewidencyjny 126, 128 i 130 w obrębie wsi Grabowo gm. Biały Bór, pow. Szczecinek

            |---Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Regulacji koryta cieku naturalnego poprzez zabudowę rzeki Chechło rurociągami: średnicy 100 cm i długości 70- m na działce nr 24 obręb Brzeźnica oraz średnicy 100 cm o długości 40 m na działce nr 5/3 obręb Brzeźnica".

            |---Dokumentacja dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : " Przebudowie wraz z rozbudową budynku magazynowo-handlowego na magazynowo handlowo usługowy, w którym zlokalizowana zostanie stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także punkt zbierania złomu i punkt sprzedaży węgla w Białym Borze przy ul. Brzeźnickiej 41, na części działki nr 31/4 (oznaczenie geodezyjne obręb Biały Bór 008)".

                  |---RAPORT o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

                        |---ZAŁĄCZNIKI do RAPORTU

      |---Decyzje środowiskowe 2014

            |---Dokumentacja dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: \" Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sępolno Wielkie 4, m. Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór\".

                  |---RAPORT o oddziaływaniu na środowisko

                        |---RYSUNKI

                        |---ZAŁĄCZNIKI

                        |---ZAŁĄCZNIKI 2

            |---Dokumentacja dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego \"Sępolno Małe II\" metodą odkrywkową

                  |---2 UZUPEŁNIENIE do RAPORTU

                  |--- Uzupełnienie raportu

                  |---RAPORT o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko

            |---Decyzja środowiskowa - Nadleśnictwo Szczecinek (zalesienia)

      |---Decyzje środowiskowe 2013

|---Łowiectwo

      |---ROK 2019

            |---KŁ "ODYNIEC-DARŁOWO"

            |---KŁ "DZIK" MIASTKO

            |---KŁ "JAŻWIEC"

            |---KŁ "ORZEŁ" Koszalin

            |---KŁ "PONOWA" w Szczecinku

            |---KOŁO ŁOWIECKIE WILK KOSZALIN

      |---ROK 2018

            |---KOŁO ŁOWIECKIE "WILK" KOSZALIN

            |---KŁ "DZIK" Miastko

            |---KŁ "ODYNIEC" DARŁOWO

            |---KŁ PONOWA w Szczecinku

            |---KŁ ORZEŁ Koszalin

|---Plan gospodarki niskoemisyjnej

      |---Plan gogpodarki niskoemisyjnej Gminy Biały Bór

|---Plan gospodarki odpadami

Straż Miejska

|---Kontakt

|---Elektroniczna platforma statusu wykroczenia

|---Fotoradar

      |---Miejsca kontroli ruchu drogowego

            |---MOBILNY - Drzonowo, skrzyżowanie, przystanek autobusowy (przy szkole podstawowej) ograniczenie prędkości do 50 km/h w godz. 5.00 do 23.00

            |---MOBILNY - Przybrda (przejście dla pieszych, przystanek autobusowy) ograniczenie prędkości do 50 km/h w godz. 5.00 do 23.00.

            |---MOBILNY - Biały Bór, ul. Dworcowa (droga krajowa nr 25, sł. 18/550 do 18/900) ograniczenie prędkości do 50 km/h w godz. 5.00-23.00

            |---MOBILNY - Biały Bór, ul. Bobolicka (stromy zjazd, niebezpieczny zakręt) ograniczenie prędkości przez całą dobę do 40 km/h

            |---STACJONARNY - Biały Bór, ul. Dworcowa, droga krajowa nr 25, sł. 18/100, ograniczenie do 50 km/h w godz. 5.00-23.00

            |---STACJONARNY - Biały Bór, ul. Żymierskiego (szkoła podstawowa nr 2, Poczta, Bank) - ograniczenie prędkości przez całą dobę do 40 km/h.

      |---Dokumentacja (świadectwa legalizacji, analiza zdjęć)

|---Uchwała Rady Miejskiej w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej

Zarządzanie kryzysowe

|---Ostrzeżenia meterologiczne

|---Komunikaty

|---Instrukcje zachowania w obliczu zagrożeń

|---Druki do pobrania

Oświata

|---Statuty Szkół Gminnych

      |---Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białym Borze

      |---Przedszkole Miejskie w Białym Borze

      |---Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

      |---Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze

      |---Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

      |---Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

|---Ogłoszenia

|---Wnioski i druki

|---Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Promocja i Turystyka

|---Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu który nie jest obiektem hotelarsk

      |---Ewidencja Obiektów Turystycznych (EOT)

|---Informacje

|---Strategia Rozwoju Turystyki gminy Biały Bór

Informacje

|---Konkursy

      |---Ogłoszenie konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu zadania publicznego w 2019 roku

      |---Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Biały Bór na 2019 rok

      |---Ogłoszeniae terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór

      |---Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

      |---Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Biały Bór na 2018 rok

      |---Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

      |---nabór wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór

      |---OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ BIAŁY BÓR W 2017 ROKU

      |---OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ BIAŁY BÓR W 2016 ROKU

      |---komunikat dotyczący publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      |---Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2015 z zakresu: \"Kultury fizycznej i sportu\", \"Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji\" oraz \"Ochrony i promocji zdrowia\"

      |---OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ BIAŁY BÓR W 2014 ROKU

|---Obwieszczenia

|---Ogłoszenia

|---Kombatanci

|---Organizacje pozarządowe

      |---Roczny Program Współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymiemionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na 2018 rok

      |---Roczny Program Współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymiemionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na 2017 rok

      |---Burmistrz Białego Boru ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowani projektu Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

|---Udostępnianie informacji publicznej niepublikowanej w BIP

Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności

|---Informacje Dowody Osobiste

|---Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy

Wybory

|---Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

      |---Obwieszczenia

|---Wybory Samorządowe

      |---Wybory samorządzowe 2018

            |---Miejska Komisja Wyborcz

      |---Wybory samorządowe 2014

            |---Druki do pobrania

            |---Informacje

            |---Obwodowe Komisje Wyborcze

            |---Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

            |---Obwieszczenia i zarządzenia

            |---Miejska Komisja Wyborcza w Białym Borze

|---Strona PKW

|---Referendum ogólnokrajowe 2015

|---Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 r.

|---Wybory Prezydenta RP 2015

|---Wyniki Wybory Prezydenta RP 2015-Gmina Biały Bór

|---Wyniki ponowne głosowanie Wybory Prezydenta RP 2015-Gmina Biały Bór

|---Wybory ławników kadencja 2016-2019

Archiwum BIP

|---BIP Archiwalny

Zamówienia publiczne

|---Zamówienie publiczne

|---Zamówienia publiczne do 30.000 EURO

      |---Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 r.

            |---Zapytanie Ofertowe ?Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do pozyskania dofinansowania na budowę PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego w ramach Działania 3.7. Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi.?

            |---Burmistrz Białego Boru zaprasza do złożenia ofert na zadanie: "Wykonywanie usług związanych z wyceną nieruchomości i inwentaryzacja obiektów budowlanych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2019 na rzecz gminy"

            |---Burmistrz Białego Boru zaprasza do złożenia ofert na zadanie: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. ?Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ? Gmina Biały Bór?.

      |---Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r.

            |---Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół im.Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

      |---Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r.

      |---Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016 rok

            |---Zaproszenie do złożenia oferty - bieżące utrzymanie dróg w roku 2016

            |---Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie usług związanych z wyceną nieruchomosci i inwentaryzają obiektów budowlanych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2016

      |---Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2015 rok

            |--- Zimowe utrzymanie dróg 2015-2016

            |---Zakup energii elektrycznej dla Gminy Biały Bór oraz jednostek organizacyjnych,

            |---Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości odtworzenia pierwotnej formy zwięńczenia wieży na kościele filialnym pw. Świętego Wojciecha w Sępolnie Wielkim

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór" - część XVI - tablica pamiątkowa

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór" - część XV - ulotki

            |---program antywirusowy na 2015

            |---Przeprowadzenie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i działalności merytorycznej MGOPS w Białym Borze

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór" - część XI - nosze

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awarium w Gminie Biały Bór" - część XIV Komplet kryzysowy

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór" - część XIII - szafa pancerna

            |---Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biały Bór i Kaliska - branża sanitarna

            |--- Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór" - część XII - regały wieszaki gaśnice

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awarium w Gminie Biały Bór" - część XI

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awarium w Gminie Biały Bór" - część X

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awarium w Gminie Biały Bór" - część IX

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awarium w Gminie Biały Bór" - część VIII

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awarium w Gminie Biały Bór" - część VII

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awarium w Gminie Biały Bór" - część VI

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awarium w Gminie Biały Bór" - część V

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awarium w Gminie Biały Bór" - część IV

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awarium w Gminie Biały Bór" - część III

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awarium w Gminie Biały Bór" - część II (unieważniono)

            |---Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awarium w Gminie Biały Bór" - część I

            |---Wykonywanie usług związanych z wyceną nieruchomości i inwentaryzacją obiektów budowlanych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2015 na rzecz Gminy

|---Plan zamówień publicznych

      |---PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2017 GMINA BIAŁY BÓR

|---Klauzule RODO