Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015
2 Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2014
3 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie fundamentu i wieży antenowej na mijance Biały Bór w km 98+128, położonej na terenie działki nr 26/15, obręb ewidencyjny Biały Bór, gmina Biały Bór stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
4 Zawiadomienie o wynikach przetargu
5 Formularz zgłaszania opinii
6 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór
7 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegóowgo sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomośąci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
8 Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trubu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
9 Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku
10 Projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Biały Bór