Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
APEL Prezesa KRUS o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin Marianna Lisiewicz 2017-03-24 13:08:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/201/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planów przebiegu drogi ekspresowej S-11 Bogumiła Sztuba 2017-03-21 12:36:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/200/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Bogumiła Sztuba 2017-03-21 12:35:55 dodanie dokumentu
TURNUSY REHABILITACYJNE dla dzieci rolników Marianna Lisiewicz 2017-03-17 13:04:51 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Bór. Magdalena Rajnert 2017-03-17 09:33:57 usunięcie dokument
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej - uzupełnienie Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-03-17 09:24:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-03-17 09:23:31 dodanie dokumentu
Zarądzenie nr 26/2017 zmiany Zarządzenia nr 82/2012 z dnia 19 lipca 2012r. Bożena Feculak 2017-03-17 09:04:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach Bożena Feculak 2017-03-17 08:41:23 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach Bożena Feculak 2017-03-17 08:41:05 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2017 Jan Andrusieczko 2017-03-16 14:40:04 dodanie dokumentu
ADRESY PZDR Marianna Lisiewicz 2017-03-16 10:45:14 dodanie dokumentu
PLAKAT informacyjny Marianna Lisiewicz 2017-03-16 10:44:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2017 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 2017 r. Bożena Feculak 2017-03-15 12:24:16 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXIV/2017 Z XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 2 LUTEGO2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-03-15 08:06:05 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXV/2017 Z XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 16 LUTEGO2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-03-15 08:05:44 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXVI/2017 Z XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 6 MARCA 2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-03-15 08:04:40 dodanie dokumentu
obwieszczenie dot. składania wniosków dot zmiany uchwały zmieniającej załacznik graficzny - przenośnik taśmowy obręb Sępolno Małe i Sepolno Wielkie Anna Majek 2017-03-15 07:39:45 usunięcie dokument
obwieszczenie dot. składania wniosków dot zmiany uchwały zmieniającej załacznik graficzny - przenośnik taśmowy obręb Sępolno Małe i Sepolno Wielkie Anna Majek 2017-03-15 07:39:34 dodanie dokumentu
obwieszczenie dot. składania wniosków dot zmiany uchwały zmieniającej załacznik graficzny - przenośnik taśmowy obręb Sępolno Małe i Sepolno Wielkie Anna Majek 2017-03-15 07:36:51 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru ogłasza II konkurs na stanowisko: Animator obiektu sportowego "Orlik" Grzegorz Bernat 2017-03-10 13:21:04 dodanie dokumentu
ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek w m. Dołgie obręb Drzonowo Aneta Kwolek - Marczewska 2017-03-09 12:06:11 edycja dokumentu
ogłoszenie o II przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2017-03-09 11:58:15 dodanie dokumentu
2 OGŁOSZENIE o planowanym udzieleniu dotacji w 2017 r z zakresu usuwania AZBESTU Marianna Lisiewicz 2017-03-08 13:23:44 dodanie dokumentu
ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek w m. Dołgie obręb Drzonowo Aneta Kwolek - Marczewska 2017-03-07 14:44:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku Bożena Feculak 2017-03-07 14:29:15 dodanie dokumentu
Karta zgłoszenia Marianna Lisiewicz 2017-03-07 11:01:06 dodanie dokumentu
Karta zgłoszenia Marianna Lisiewicz 2017-03-07 11:00:45 dodanie dokumentu
Regulamin Marianna Lisiewicz 2017-03-07 11:00:26 dodanie dokumentu
Plakat Marianna Lisiewicz 2017-03-07 11:00:00 dodanie dokumentu
Pismo przewodnie Marianna Lisiewicz 2017-03-07 10:59:21 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXV/2017 Z XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 16 LUTEGO2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-03-06 15:16:33 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXV/2017 Z XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 16 LUTEGO2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-03-06 15:15:51 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXIV/2017 Z XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 2 LUTEGO2017 R. Bogumiła Sztuba 2017-03-06 15:13:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/199/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2017-03-06 15:04:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie odwołania członka z Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bizły Bór Bożena Feculak 2017-03-06 15:02:09 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie odwołania członka z Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bizły Bór Bożena Feculak 2017-03-06 15:00:29 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 22/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych Bożena Feculak 2017-03-06 14:55:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. Bożena Feculak 2017-03-06 14:54:53 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.03.2017 r. Aneta Kwolek - Marczewska 2017-03-06 10:05:50 dodanie dokumentu