Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015 Aneta Kwolek - Marczewska 2019-11-15 09:32:49 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2014 Aneta Kwolek - Marczewska 2019-11-15 09:29:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie fundamentu i wieży antenowej na mijance Biały Bór w km 98+128, położonej na terenie działki nr 26/15, obręb ewidencyjny Biały Bór, gmina Biały Bór stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Anna Majek 2019-11-14 14:07:36 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie fundamentu i wieży antenowej na mijance Biały Bór w km 98+128, położonej na terenie działki nr 26/15, obręb ewidencyjny Biały Bór, gmina Biały Bór stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Anna Majek 2019-11-14 14:05:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wynikach przetargu Aneta Kwolek - Marczewska 2019-11-12 11:45:10 dodanie dokumentu
Formularz zgłaszania opinii Bożena Pankiewicz-Ginda 2019-11-11 20:44:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór Bożena Pankiewicz-Ginda 2019-11-11 20:42:51 edycja dokumentu
Ogłosznie Burmistrza Białego Boru dot. konsultacji społecznych Katarzyna Brzóskiewicz 2019-11-08 14:03:13 usunięcie załacznika
Ogłosznie Burmistrza Białego Boru dot. konsultacji społecznych Katarzyna Brzóskiewicz 2019-11-08 14:01:13 edycja dokumentu
Ogłosznie Burmistrza Białego Boru dot. konsultacji społecznych Katarzyna Brzóskiewicz 2019-11-08 13:43:54 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór Katarzyna Brzóskiewicz 2019-11-08 13:37:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegóowgo sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomośąci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Katarzyna Brzóskiewicz 2019-11-08 13:36:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór Katarzyna Brzóskiewicz 2019-11-08 13:35:22 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór Katarzyna Brzóskiewicz 2019-11-08 13:34:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegóowgo sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomośąci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Katarzyna Brzóskiewicz 2019-11-08 13:32:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trubu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Katarzyna Brzóskiewicz 2019-11-08 13:31:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku Katarzyna Brzóskiewicz 2019-11-08 13:30:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Biały Bór Katarzyna Brzóskiewicz 2019-11-08 13:28:46 dodanie dokumentu
Ogłosznie Burmistrza Białego Boru dot. konsultacji społecznych Katarzyna Brzóskiewicz 2019-11-08 13:27:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Białego Boru 138/2019 Katarzyna Brzóskiewicz 2019-11-08 13:26:29 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego Marianna Lisiewicz 2019-11-07 12:58:57 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.11.2019r Anna Dobrzanska 2019-11-07 11:28:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 118/2019 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2019-11-06 14:21:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 118/2019 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2019-11-06 14:21:00 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 118/2019 wraz z wykazem Aneta Kwolek - Marczewska 2019-11-06 14:19:38 edycja dokumentu
Rejestr interpelacji radnych Bogumiła Sztuba 2019-11-06 12:40:40 edycja dokumentu
Interpelacja A. Hrymak Bogumiła Sztuba 2019-11-06 12:26:49 edycja dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zamieszkałych czasowo na terenie Gminy Biały Bór w roku 2020 Jan Andrusieczko 2019-11-05 14:56:12 dodanie dokumentu
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Bogumiła Sztuba 2019-11-05 07:27:45 edycja dokumentu
BEZWROTNA refundacja na dofinansowanie inwestcji w przetwórstwo żywnosci Marianna Lisiewicz 2019-11-04 07:38:30 dodanie dokumentu
Interpelacje G. Lechowicz Bogumiła Sztuba 2019-10-31 09:12:38 edycja dokumentu
PP.6720.1.2017 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór w obrębach ewid. Biała, Biskupice, Sępolno Wielkie i Stepień. Anna Majek 2019-10-30 15:12:06 dodanie dokumentu
PP.6720.1.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór w obrębach ewid. Biała, Biskupice, Sępolno Wielkie i Stepień. Grzegorz Bernat 2019-10-29 15:14:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Białego Boru Agnieszka Szwajczewska 2019-10-29 13:30:39 dodanie dokumentu
Projekt: "Roczny program współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok? Agnieszka Szwajczewska 2019-10-29 13:30:03 dodanie dokumentu
Formularz konsultacji Agnieszka Szwajczewska 2019-10-29 13:28:45 dodanie dokumentu
Odpowiedź na interpelację K. Borowicz Bogumiła Sztuba 2019-10-29 12:29:46 edycja dokumentu
PP.6733.9.2019 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na ul. Akacjowej, Lipowej obr. 03 m. Biały Bór na wniosek G. EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o. Anna Majek 2019-10-29 12:29:16 dodanie dokumentu
Odpowiedź na interpelację K. Borowicz Bogumiła Sztuba 2019-10-29 12:29:15 edycja dokumentu
silny wiatr w dniu 28.10.2019 r. Jolanta Gregorczyk 2019-10-28 16:31:26 dodanie dokumentu